Правила на играта

1. Възпрепятстване на общуването в чата и социалната част на играта
— Използване на главни букви или произволни символи в обем над 50% от цялото съобщение.
— Повтаряне на една или повече еднотипни фрази по-често от 1 път за 3 минути;
— Повтаряне на безсмислени символи;
В случай на единично съобщение не по-дълго от 40 символа (1 ред) – наказание не се налага. — Предложения за покупка, продажба, обмен на стоки, предлагане на услуги и други съобщния, от които разпространителят или друг играч може да извлече полза, както материална, така и под друга форма извън търговския чат и социалната част на играта;
В случай на еднократно предложение от типа «прочетете търговския чат» без конкретна информация — предупреждение.
— Общуване в общия канал на чата или социалната част на играта на език, различен от българския (кирилица);
— Спам.
Наказание:
- Първо нарушение — ограничаване на достъпа до чата и социалната част на играта за 30 минути
- Втори и следващо нарушение – ограничаване на достъпа до чата и социалната част на играта от 2 часа.

2. Обиди
— Използване на обиди и нецензурни изрази (в това число и завоалирани);
— Обсъждане на теми от сексуален характер.
— Създаване на конфликт.
Наказание:
- Първо нарушение — ограничаване на достъпа до чата и социалната част на играта за 1 час.
- Второ-седмо нарушение — ограничаване на достъпа до чата и социалната част на играта за 6 часа.
- Осмо нарушение — перманентно блокиране на героя с възможност за премахване на бана при заплащане на глоба от 2000 единици платина.

3. Антиобществено поведение
— Разпалване на етнически и расови конфликти;
— Заплаха за саморазправа в реалния живот;
— Публикуване на лична информация на други играчи (включително и снимки) без тяхното съгласие;
— Пропаганда на наркотични вещества;
— Призиви към терористична дейност и пр.
Наказание:
- Първо нарушение — ограничаване на достъпа до чата и социалната част на играта за 2 часа.
- Второ нарушение — ограничаване на достъпа до чата и социалната част на играта за 12 часа
- Трето нарушение — перманентно блокиране на героя с възможност за премахване на бана при заплащане на глоба от 2000 единици платина.

4. Разпространение на линкове
— Публикация на всякакви линкове, нямащи отношение към играта «Taern», към издателите й или разработчиците, изключения са линковете към на http://www.youtube.com http://bg.wikipedia.org/ http://vbox7.com и http://prikachi.com .
Наказание:
- Първо нарушение — ограничаване на достъпа до чата и социалната част на играта за 1 час
- Второ нарушение — ограничаване на достъпа до чата и социалната част на играта за 24 часа.
- Трето нарушение — перманентно блокиране на героя с възможност за премахване на бана при заплащане на глоба от 1000 единици платина.

5. Обсъждане на други игри
— Обсъждане или реклама на други игри, разпространяване на линкове, скрийншотове или видео от други игри.
В случай на единично споменаване на името без линк и реклама (явна или скрита) — предупреждение.
Наказание:
- Първо нарушение — ограничаване на достъпа до чата и социалната част на играта за 1 час.
- Първо нарушение — в случай на явна реклама — перманентно блокиране на героя с възможност за премахване на бана при заплащане на глоба от 1000 единици платина.
- Второ нарушение — ограничаване на достъпа до чата и социалната част на играта за 12 часа.
- Трето нарушение — перманентно блокиране на героя с възможност за премахване на бана при заплащане на глоба от 1000 единици платина.

6. Провокации и възпрепятстване работата на Модераторите
— Възпрепятстване модерацията на чата;
— Провокация на модераторите;
— Обсъждане на наказания;
— Възпрепятстване провеждането на конкурси.
Наказание:
- Първо нарушение — ограничаване на достъпа до чата и социалната част на играта за 1 час.
- Второ-седмо нарушение — ограничаване на достъпа до чата и социалната част на играта за 12 часа.
- Осмо нарушение — перманентно блокиране на героя с възможност за премахване на бана при заплащане на глоба от 2000 единици платина.

7. Неподходящо име
— Създаване на герой с име, нарушаващо Правилата на играта;
— Създаване на герои с имена пряко или косвено наподобяващи администрацията (съдържащи думите «Модератор», «Админ», «Администратор», и т.н.).
Наказание:
- Перманентно блокиране на героя.
- Играч, блокиран за неподходящо име, има право да заяви платена смяна на името.

8. Некоректни имена на гилдии.
— Създаване на клан с име, нарушаващо Правилата на играта;
— Създаване на клан с име клана пряко или косвено наподобяващо администацията (съдържащо думата «Модератор», «Админ», «Администратор», и т.н.).
Наказание:
- Принудително разпускане на клана.
- Клан, блокиран за име/емблена/девиз има право да заяви платена смяна на име/емблема/девиз.

9. Кражба на герои
— Искане на данните за вход, влизане в чужди акаунти или кражби ;
— Предложения за използване на външни програми за «кражби, хакове, получаване на ресурси» и пр;
— Предлагане на други играчи да извършват действия, които са възможни само при използване на реални или мними грешки в играта;
— Мошеничество при извършване на търговски операции.
Ако някой се опита да открадне героя ви – направете скрийншот и го изпратете на Поддръжка
Наказание:
- Перманентно блокиране на героя.
- При условие, че на пострадалите герои се изплатят загубите им в еквивалент от злато — перманентно блокиране на героя, с възможност за премахване на бана при заплащане на глоба от 2000 единици платина.

10. Използване на външни програми.
— Използване на програми за осъществяване на търговия, реклами, добив на ресурси и всякакви други действия с цел подобряване на героя или облагодетелстване;
— Използване на програми, позволяващи едновременна игра с два или повече героя.
Наказание:
- Перманентно блокиране на героя с възможност за премахване на бана при заплащане на глоба от 2000 единици платина.

11. Уговорени битки.
— Участие в битки с предварително уговорен край
— Всякакви преговори или опити за такива с противниците за възможния ход на битката и/или последователността на действията в боя.
Наказание:
- Перманентно блокиране на героя и анулиране на постиженията, получени от уговорени битки, с възможност за премахване на бана при заплащане на глоба от 4000 единици платина.

12. Операции на черния пазар.
— Предлагане или извършване на покупки/продажби на игрови и/или неигрови ценности или услуги от едни играчи за валута, различна от военната вътрешноигрова валута (реални средства);
— Предложение или извършване на покупки/продажби на герои или размяна на герои за всякакъв вид валута или реални средства.
Наказание:
- Перманентно блокиране на героя, размерът на глобата е равен на двукратната сума на незаконно получените (или предполагаемо получените) ценности в еквивалент в злато, но не по-малко от 4000 единици платина.

13. Исползване на бъгове.
— Използване и несъобщаване за бъгове, в това число и грешки в играта.
Наказание:
- Перманентно блокиране на героя с възможност за премахване на бана при заплащане на глоба в размер на причинената загуба на проекта, но не по-малко от 4000 единици платина или перманентно блокиране без право на промяна, в зависимост от тежестта на нарушението.

14. Обръщение от името на Администрацията.
— Обръщение към играчите от името на Администрация, Наставниците или Модераторите с цел материална или друга изгода.
Наказание:
- Перманентно блокиране на героя с възможност за премахване на бана при заплащане на глоба от 2000 единици платина.

15. Опит за измама на Администрацията.
— Умишлени измами или дезинформация на представителите на администрацията;
— Фалшифициране на скрийншотове и/или логове от чата.
Наказание:
- Перманентно блокиране на героя с възможност за премахване на бана при заплащане на глоба от 2000 единици платина или перманентно блокиране без право на промяна в зависимост от тежестта на нарушението.

16. Публична клевета на Администрацията.
— Разпространяване на невярна информация за механиката на играта, игровите формули и събития;
— Разпространение на сведения, опорочаващи честта и достойнството на администрацията.
Наказание:
- Първо нарушение — ограничаване на достъпа до чата и социалната част на играта за 24 часа
- Второ нарушение — ограничаване на достъпа до чата и социалната част на играта за 48 часов
- Трето нарушение — перманентно блокиране на героя с възможност за премахване на бана при заплащане на глоба от 2000 единици платина.

17. Подкуп на представители на Администрацията.
— Опити за подкуп на представители на Администрацията.
Наказание:
- Първо нарушение — ограничаване на достъпа до чата и социалната част на играта за 48 часов,
- Второ нарушение — перманентно блокиране на героя с възможност за премахване на бана при заплащане на глоба от 10000 единици платина.

18. Деструктивни действия.
За деструктивни действия се считат:
— Публична критика на играта;
— Критика на действията/бездействия на администрацията или наставниците извън лични съобщения и/или «Поддръжка»;
— Публично цитиране на лична кореспонденция с администрацията;
— «Избягване на блокиране»: използване на «мултиакаунти» за продължаване на нарушаването на правилата след поставено наказание на основния герой;
— Публични изказвания и призиви за напускане на играта;
— Други действия, негативно влияещи на развитието на проекта.
Наказание:
- В случай на «Избягване на блокиране» — перманентно блокиране на героя с възможност за премахване на бана при заплащане на глоба от 500 платина.
- Първо нарушение — ограничаване на достъпа до чата и социалната част на играта за 24 часа
- Второ нарушение — ограничаване на достъпа до чата и социалната част на играта за 48 часа
- Трето нарушение — перманентно блокиране на героя с възможност за премахване на бана при заплащане на глоба от 2000 единици платина.

19. Мултиакаунтинг.
За мултиакаунтинг се счита регистрацията на повече от един игрови акаунт, без предварителна деактивация на по-рано създадения акаунт. Под акаунт се разбира главната регистрация на потребителя, отговаряща за вход в играта. Всеки акаунт може да има от един до няколко игрови героя. Наказание:
- Блокиране на всички акаунти на дадения играч.
- При повторно нарушение блокиране на ИП адреса на дадания играч.

За изключение се счита играта от един ИП адрес и един компютър на различни играчи. Играта от един компютър е разрешена на различни играчи в различно време. Игра от едно IP се разрешава в един и същи браузър.
За игра от едно IP е необходимо да получите разрешение от админситрацията на играта.


Администрацията на играта си запазва правото на промени.

Дадените правила не подлежат на коментар и обсъждане.Notice: Undefined index: ref in /home/vhosts/taern/index_main.php on line 196